ניהול ויעוץ עסקי
פרופיל   שרותים   קרנות ומימון   מאמרים   פגישת היכרות 

כמה זמן נשאר לנו?

דוד אמסטר | מנכ"ל חברת אמיר ניהול ויעוץ עסקי

תרגיל "פילוסופי"

כל אדם בחייו הבוגרים צריך ויכול להגדיר מה המטרה שלו בחיים.
לצורך הענין נגדיר מטרה עבור מר פלמוני.
"להגיע לרווחה כלכלית שתאפשר לי לקיים חיי משפחה וחברה מאושרים בבטחון".
מר אלמוני יוסיף ודאי "ולהשקיע בהגשמה עצמית ולתרום לקהילה".
המכנה המשותף להגשמת כל המטרות הוא השמוש בזמן כדי לקדם השגת המטרה.

תרגיל "מתמטי"

האדם הממוצע מקדיש כ-40 שנים לעבודה פעילה ומלאה.
(כן כן יש כאלה שעובדים משחר ילדותם ועד צאת נשמתם. להם נדרש תרגיל מתמטי קשה יותר).
בהנחה שאדם ממוצע עובד 10 שעות ביום 5.5 ימים בשבוע (זכרו, אנו מדברים על עבודה להגשמת המטרה!!) אזי סך כל השעות המצויות בידו (להגשמת המטרה)
בתחילת הדרך הם 114,400 שעות.אולם רק מי שבתחילת הדרך יכול לראות לפניו 114,400 שעות!

מי שנמצא בתוך המסלול רואה רק את יתרת המלאי

בגיל 35 נשארו במלאי רק 85,800 שעות

בגיל 45 נשארו במלאי רק 57,200 שעות

בגיל 55 נשארו במלאי רק 28,600 שעות

ובכל שנה נגרעות מהמלאי 2,860 שעות שלא יחזרו יותר.

מסקנה:

כל אחד בגילו ייטיב לעשות אם מכאן ואילך יבחן איך ליעל את השימוש בזמן כדי להגיע קרוב ככל היותר להשגת המטרה.ת.ד. 121 מושב חמד 50295 | טלפון: 1599-590-555