ניהול ויעוץ עסקי
פרופיל   שרותים   קרנות ומימון   מאמרים   פגישת היכרות 

עבודה עם לווינים, מה זה וכיצד

דוד אמסטר | מנכ"ל חברת אמיר ניהול ויעוץ עסקי

חז"ל אמרו: "על שלושה דברים העולם עומד:
על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים".
על משקל זה נאמר: על שלושה יסודות העסק עומד:
על עובדים טובים, על לקוחות טובים ועל לוויינים טובים.

א. על עובדים טובים - כל עסק פועל ומתפתח מכוח האנרגיות של עובדיו, המאמץ והרצון שלהם לקדם אותו ולהצליח. עובד או עובדים גרועים בולמים אם לא משתקים את התפתחות העסק. מיותר לתאר את החתירה של כל מנהל בעל עסק להוסיף ולהשביח את צוות העובדים ו"רוח הקרב" שלהם.

ב. על לקוחות טובים - העובדים הטובים פועלים על מנת לשרת את לקוחות העסק. לכאורה אין לעסק שליטה על טיב הלקוחות שהוא קולט, אולם בכל עסק ניתן לדרג את איכות הלקוחות. ככל שרשימת הלקוחות איכותית ומשובחת יותר כך מתחזק מעמדו הכלכלי והערכי של העסק.
האיכות של (עובדים + לקוחות) = מדד ההצלחה של העסק.

ג. ועל לוויינים טובים - "לוויינים" הם כל הגורמים המלווים את העסק, אך אינם חלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממנו. על אלה נמנים בין השאר:
ספקים - ספקי חומרי גלם, קבלני משנה וכד'.
בנק / בנקים
רואה חשבון / יועץ מס
סוכן ביטוח
עורך דין
יועץ עסקי
פרסומאי ועוד…..

איכות הלוויינים, החשיבות שהם נותנים להצלחת העסק שלך והמעורבות שהם מגלים, הם מרכיב חשוב מאד בהצלחת העסק. לווין גרוע משבש עד משתק את העסק. תפקיד הלווין לדחוף את העסק קדימה ולא להיות נגרר על ידו.

עבודה יעילה עם מערך הלוויינים של העסק היא כמו שימוש במערכת התמרורים בדרך. היא נותנת כיוון ברור וחד להשגת המטרה, היא מזהירה מפני סכנות, קיימות או מתפתחות והיא בוחנת באופן אובייקטיבי את קצב וכוון ההתקדמות.

מאחר ולעבודת הלוויין הבודד בפרט ולכל הלוויינים בכלל חשיבות גדולה כאמור להצלחת העסק, חובה לבחור לוויין לפי הכלל: לא המינימום ההכרחי אלא המקסימום האפשרי.

בבואך לבחור את או להחליף לוויין חובה עליך לערוך בדיקה יסודית גם ע"י פניה למקבלי שרות אחרים מאותו לוויין על טיב השרות שהוא מעניק, תדירות השרות, היכן הוא ניתן וכד'. ככל שיושקע מאמץ ראשוני בבדיקת הלוויין המתאים כן יטב הקשר השוטף עימו והשרות המתקבל ממנו

וכהרגלנו נסכם את הנושא במספר כללי זהב:

בחר בלוויין "גדול בשני מספרים" מהצורך הנוכחי של העסק. כאשר העסק יגדל לא תתקל במגבלה של לוויינים.

חובה על כל לוויין לפקוד את העסק שלך לפחות פעמיים בשנה. כך השרות שתקבל ישתבח ויהיה יותר מקצועי וממוקד.

דאג לקיום קשר ישיר בין הלוויינים עפ"י הצורך למשל סוכן ביטוח - רואה חשבון, בנק - יועץ עסקי וכד'.

לא רק מותר לך אלא חובה עליך להבין בדיוק כל פרט. בסופו של דבר האחריות חלה עליך. תשאל ותנדנד עד שהכל יהיה ברור לך.

כלפי הלוויין אתה הלקוח! מגיע לך טיפול בהתאםת.ד. 121 מושב חמד 50295 | טלפון: 1599-590-555