ניהול ויעוץ עסקי
פרופיל   שרותים   קרנות ומימון   מאמרים   פגישת היכרות 

מוסר תשלומים ירוד מתחיל מהראש

שלמה רוזנברג | מנכל חברת דשרו - ייעוץ בשיווק ופיתוח עסקים

אשראי ספקים מהווה אחד ממרכיבי האשראי החשובים של כל עסק.
עסקים מבססים את מבנה האשראי שלהם בין היתר גם על אשראי ספקים. דהיינו - ספק מספק סחורה לעסק והאחרון איננו משלם לו מיידית עבור הסחורה אלא כעבור פרק זמן שבמקרה הטוב נקבע מראש, ובמקרה הפחות טוב נקבע עפ"י רצונו הטוב של הלקוח.
בעלי עסקים נוטים להתייחס לאשראי מסוג זה כאשראי שניתן להם "חינם", מבלי להידרש לבטחונות מתאימים (בד"כ), מבלי להעיק על האובליגו שבבנק, ולפיכך עושים בו שימוש בלי חשבון ככל שהספקים השונים של העסק מאפשרים להם.
התוצאה הינה במקרים רבים חריגה מהיקפי האשראי שהעסק יכול לעמוד בהם, היקפי אשראי שאינם תואמים את היקף פעילות האמיתית של העסק, וכניסה למעגל של תזרימי מזומנים שליליים ולבסוף, לצערנו במקרים רבים מדי, גם לקריסה של העסק. קריסה שכזו, מבלי שיהיה צורך להרחיב על כך - משמעותה אובדן השקעות הבעלים וגם נזק כספי לספקים, מה שגורם לעיתים לתגובות שרשרת ולהתמוטטות ספקים נוספים.

חשוב להבין שכאשר אשראי זה חורג מגבולות הסביר הוא איננו תהליך יעיל שכן הספק "נותן" האשראי, אם הוא נבון ואחראי, ממילא לוקח בחשבון בתמחור המוצר את עלות תקופת המימון אותה הוא מעריך כסבירה לאותו הלקוח ובד"כ אף מבטיח את עצמו בהחשיבו פרק זמן ארוך יותר ולפיכך גם מעמיס על המוצר את עלות המימון לתקופה הארוכה יותר ( ומי שלא מתחשב בכך בתמחור מגיע מהר מאד לבעיות תזרימיות ולקריסה). תהליך גלגול האשראי מספק לספק מגיע בסופו של דבר לבנק של הספק הראשון (בד"כ יצרן) בשרשרת.
כמובן שבתהליכי גלגול שכאלה, במערכת עסקית בריאה ומחושבת שלוקחת בחשבון את מימון לקוחותיה (הן את התקופה המוסכמת והן את האיחורים המקובלים שלהם בתשלומים) - עלות המימון המועמסת על המוצר תהיה גדולה יותר מאשר רכישתו במזומן ונטילת האשראי הדרוש לעסק ישירות מהבנק לתקופה הנדרשת בלבד ומכאן חוסר יעילותו של שימוש בלתי מושכל בסוג אשראי זה.

מאידך, המנעות משימוש חורג באשראי ספקים, יהווה גורם מאזן, יחייב עסקים לרכוש מלאים רק בהתאם להיקף פעילותם העסקית האמיתי ולא מעבר לכך (על חשבון הספקים...) ובהתאם - היה מייצר משק בריא ויעיל.

אשראי ספקים כאמור איננה לפיכך, שיטה בריאה למשק .

יחד עם זאת, לא ניתן להימנע ממנו ככלל, ושימוש באשראי ספקים הינו תהליך עסקי מקובל ומחוייב מתהליכי הפעילות העסקית הרגילה (אישור חשבונות, ריכוז חשבונות, מסגרת עבודה רציפה ופתוחה עם ספקים וכו').

בהתאם, יש להגדיר את האופטימום בין הדרישות הסותרות.

ישנה כיום מגמה בעולם לצמצם את האשראי המסופק ללקוחות ולהעמידו על שוטף+30 יום לכל היותר. מן הראוי שגם המשק בארץ יאמץ מגמה זו, ולצורך כך יש להתחיל מלמעלה:

1. הגבלת שימוש באשראי ספקים לפרק הזמן האמור - ואפילו בחקיקה (!)
2. הקפדה של המגזר הציבורי ובראשו הממשלה על מסגרת העברת תשלומים לספקיה תוך פרק הזמן האמור. הרחבה בנושא זה בהמשך.
3. הקפדה של כל ספק וספק על תקופת האשראי אותו הוא נותן ללקוחותיו - הקפדה שתוצאתה הישירה לקוחות "בריאים" יותר ומסגרת אשראי "רזה יותר" המקנים יציבות לעסק ורמת סיכון נמוכה יותר.
4. הקפדה של הבנקים על מסגרות האשראי אותם נותנים לקוחותיהם ללקוחות שלהם. תהליך זה צריך להיות מלווה בהגדרת מבנה אשראי מתאים בבנקים ללקוחות שמקפידים על כך (ושרמת הסיכון שלהם בהתאם נמוכה יותר).

המגזר הציבורי צריך להוביל את התהליך כולו. לצערנו, הממשלה והגופים הקשורים אליה מהווים כיום את הגורם המשלם הגדול ביותר בארץ וגם זה שמעכב תשלומים המגיעים ממנו לפרקי הזמן הארוכים ביותר והכי פחות צפויים , וזאת למרות שכגופים מתוקצבים לא יוצאת הזמנה ללא גיבוי תקציבי מראש מאחוריה. הסיבות לכך הן רבות ואין כוונתנו לנתח במסגרת זו את הסיבות לכך - אם זה עקב מאבקי כוחות בין האוצר והמשרדים השונים שגורמים לעיתים קרובות לעיכובים

בהעברת הכסף למרות שהתקציבים אושרו זה כבר, ואם עקב חוסר יעילות ועודף בירוקרטיה מיותרת לחלוטין (לעיתים יש נחיצות בבירוקרטיה לצרכי הגנה על כספי הציבור, אבל במקרים רבים הבירוקרטיה מיותרת לחלוטין, ונוצרת מתהליכי "השמנה" של הגופים הציבוריים ומפקידים ומתהליכים מיותרים).

מן הראוי ששני הנושאים שהועלו במסגרת מאמר זה - שימוש באשראי ספקים ע"י המגזר העסקי מחד, והטיפול בתחום ע"י המגזר הציבורי והממשלה בפרט יטופלו ביתר הרחבה ע"י התקשורת עד להנחלתם.ת.ד. 121 מושב חמד 50295 | טלפון: 1599-590-555