פתרונות שיווק
ייעוץ שיווקי   פתרונות שיווק   שיווק באינטרנט   מצגות   סקרי לקוחות   פרוייקטים לדוגמא   פגישת היכרות
סקרי לקוחות

שירות המיועד לבעלי חברות קטנות עד בינוניות המשרתות לקוחות פרטיים או עסקיים.
סקרי לקוחות הם כלי בדיקה ממוקד לבדיקת עמדות הלקוחות בנוגע לחברה..

התהליך:

  1. לאחר שיחת מיקוד עם מנהלי החברה ועם נציגים רלוונטיים, נבנה שאלון עמדה אשר יחולק ללקוחות החברה. השאלון יופץ בקרב מדגם מייצג של לקוחות ויבחן ע"פ כללי מחקר מדעיים הכוללים תוקף ומהימנות.
  2. הסקר יכלול התייחסות הן למרכיבי שביעות הרצון של הלקוח והן למשקל של כל מרכיב בהנעת הלקוח לחזור לקנייה חוזרת באותה חברה..
  3. בסיום התהליך יקבל הלקוח ניתוח כמותי ואיכותי של תוצאות הסקר בקרב הלקוחות. המסקנות הנגזרות מתוצאות הסקר יידונו עם הלקוח בתום התהליך או כחלק מתהליך ייעוץ.
  4. הגשת ממצאי הסקר תבהיר לבעל העסק באילו תחומים עליו להשקיע, באילו תחומים הוא משקיע משאבי יתר וכיצד לבנות סולם עדיפויות בהשקעה בפעילות השיווקית.

ניתן לחזור על ביצוע הסקר במועדים שיסוכמו מראש כדי לבדוק את השפעת השינויים שבוצעו בחברה, בקרב הלקוחות


ת.ד. 121 מושב חמד 50295 | טלפון: 1599-590-555