תוכנת תזרים מזומנים
מסכי התוכנה   הורדת עידכונים   כניסת משתמשים   ניהול תזרים בעסקים   תזרים לארגונים גדולים   פורומים   לקוחות   פגישת הדגמה

התזרים כלי ניהולי

תזרים מזומנים הוא מצב המזומנים - דפי הבנק של העסק. ניהול תזרים מזומנים מעניק את היכולת לחזות את מצב דפי הבנק ולתכננם באופן אופטימלי.

קיימות שתי דרכים המאפשרות שליטה על התזרים:
תזרים מזומנים מסכם - לסיכום פעילות פיננסית בפרק זמן מסוים.
תזרים מזומנים עתידי - לקבלת צפי היתרה בתאריך נתון.

בשנים האחרונות הולכת ומשתרשת ההכרה בקרב הקהילה הפיננסית (בנקים, חברות פיננסיות וכו') כי דו"ח תזרים מזומנים הוא הכלי החשוב והמיידי ביותר לקבלת החלטות פיננסיות בתוך הארגון ועבור הארגון. הבקשה של הבנקאי של הארגון - נא הציגו את תחזית תזרים המזומנים - הולכת ונעשית נפוצה יותר ויותר. בנוסף מתברר כי עסקים נקלעים למשבר בגלל קשיים בתזרים המזומנים, וניתן היה לחזות זאת מראש אילו נעשה שימוש בכלי המתאים.


ת.ד. 121 מושב חמד 50295 | טלפון: 1599-590-555