תוכנת תזרים מזומנים
מסכי התוכנה   הורדת עידכונים   כניסת משתמשים   ניהול תזרים בעסקים   תזרים לארגונים גדולים   פורומים   לקוחות   פגישת הדגמה

תזרים מזומנים - להפוך את הרווח לכסף

לא-מעט בעלי העסקים קטנים ובינוניים מוצאים את עצמם לעיתים קרובות בסיטואציה בלתי אפשרית. מחד רואה החשבון שלהם אומר להם שהעסק מרוויח (ובאותה נשימה כי עליהם לשלם את המיסים בגין רווחים אלה ...), מאידך, יתרת החובה שלהם בבנק לא יורדת ולעיתים אף הולכת וגדלה.
וכך, במקום שייהנו מהרווחים, אותם בעלי עסקים, מרגישים כל הזמן את החנק התזרימי ובמקביל את הלחץ של הבנק "לסגור את המינוס". הם אינם מצליחים לתרגם את אותו רווח ואת המאמץ הכרוך בהשגתו, לרווח מוחשי - כזה הבא לידי ביטוי ביתרות הבנק.
הסיבה לכך נעוצה בעובדה שאותם בעלי עסקים לא השכילו להפוך את הרווח החשבונאי לעודף תזרימי. חסרה להם את אותה החוליה שמתרגמת רווח לכסף - ניהול מושכל של תזרים המזומנים.


מהו תזרים מזומנים ?

תזרים מזומנים הוא תוכנית עבודה לטווח בינוני (שישה עד שמונה חודשים), המנהלת את תנועת הכספים בעסק. בתוכנית זו אנו מגדירים את התשלומים והתקבולים הצפויים בעסק בתקופה הנדונה, תוך קביעה וחתירה אל עבר מטרה ברורה: גודלו של העודף התזרימי אותו אנו מבקשים להשיג בתקופה. או בלשון אחרת, הסך בו אנו רוצים להקטין את יתרת החובה בבנק.
שיטת ניהול התזרים הזו קובעת כי מהיום והלאה, אנו עושים כל מאמץ לקבוע את סדר היום שלנו התזרימי בעצמנו ואיננו נגררים אחר הכתבות ואילוצים חיצוניים. נכוון את התשלומים לספקים למועדים הנוחים לנו, גם אם הדבר אומר שאנו חורגים (במידת הסביר) מתנאי התשלום. הכל כפוף לאותה תוכנית עבודה תזרימית. נמנע ממצבים בהם אנו רושמים שיקים דחויים, ולאחר מכן, ביום יום, רצים לגבות כספים על מנת שהשקים הללו יכובדו. כל שיק שנרשם הוא במסגרת תוכנית עבודה שאנו קבענו מראש. כל הוצאה נבחנה אל מול התזרים - מועדה וסכומה.


איך מתכננים תזרים מזומנים ?

תכנון התזרים נעשה בשלושה שלבים עיקריים :

1) תכנון וקביעת התשלומים הידועים - חלקם ודאיים וחלקם משוערים:
  1. תשלומים ודאיים: שיקים לספקים, החזרי הלוואות וכו'.
  2. תשלומים משוערים: הוראות קבע ידועות, תקציב למשכורות, מוסדות וכו.'

2) תכנון התקבולים הצפויים:
  1. תקבולים ידועים: שיקים דחויים, זיכויים מכרטיסי אשראי וכו'
  2. צפי גביה: חשבוניות פתוחות, עבודות בתהליך, צפי מכירות וכו'.
חשוב לדעת - תכנון התקבולים הצפויים ובמיוחד צפי הגביה הינו חלק מהותי ויסודי בתכנון וניהול תזרים מזומנים, בלעדיו אין לכלי הניהול שום ערך. אין צורך להירתע מלקבוע צפי מכירות ויעדי גביה, יש צורך לנהל אותם ביום יום ולהשתדל לעמוד בהם.
אם במהלך השוטף נדע כי לא נוכל לעמוד ביעדים שקבענו מכל סיבה שהיא, נקטין או נדחה אותם, כאשר מהלך זה ישפיע על החלק השלישי:

3) קביעת יעד היתרה בבנק, ונגזרת מכך - תקציב שיקים מותר:
רק אחרי שבנינו את שני החלקים הקודמים וכתוצאה מכך נגזר צפי יתרת הבנק שלנו, נוכל לקבוע לעצמנו מהו תקציב השקים המותר - אילו סכומים עוד "מותר" לנו להוציא לחודש מסוים מעבר לשקים שכבר רשמנו (אותם אלו אשר הכנסנו בסעיף 1).
כמובן שתקציב זה אינו יכול להיות גדול יותר מהפער בין צפי התקבולים והתשלומים שרשמנו (סעיף 2 פחות סעיף 1), כיוון שאז נייצר גירעון - הגדלת המינוס.

בעסק מרוויח, אין שום סיבה שתקציב השקים שנקבע לא יספיק לכיסוי כל ההתחייבויות - לספקים, מוסדות, שכר וכו'. מטרתנו היא להתאים בין התקבולים לבין התשלומים בעסק בצורה יותר מושכלת.

תזרים מזומנים והקשר עם הבנק

חלק חשוב בניהול תזרים המזומנים בעסק הוא שיתופו של הבנקאי בתזרים המזומנים.
הבנק הוא נדבך חשוב בניהולו של כל עסק והוא שותף "בכיר" בניהול התזרים שלו. מומלץ לשתף את הבנקאי בתכנון התזרים, לשתף אותו בנקודות החולשה והחוזקה בתזרים, לתאם עמו מסגרות אשראי ופעולות נלוות אחרות - הלוואות וכדומה.
מרבית בעלי העסקים בארץ, מכיוון שאינם מנהלים תזרים מזומנים, אינם יודעים מה גובה האשראי שעליהם לבקש מן הבנק. כאשר הם חורגים מן המסגרת המאושרת, הם מבקשים מן הבנק הגדלה של המסגרת עד לחריגה הבאה. במצב זו נוצרת שחיקה במערכת היחסים בין הלקוח לבנק כיוון שלבנקאי מתחדדת התחושה שהלקוח לא שולט בכספי העסק. אם נתכנן את צרכי התזרים שלנו, לא נגיע לחיכוך מסוג זה עם הבנק.
יצירת העודף התזרימי ובמקביל הקטנת יתרת החובה בבנק משולה לדיאטה. אין קסמים ואי אפשר להקטין את היתרה בבת אחת. כמו בדיאטה חושב לשמור של איזון נכון, על שמירת מגמת העודף לאורך זמן ובאופן קבוע. יש להשוות כל יום בין התוכנית לבין הביצוע בפועל - דף החשבון.
אם נוצרו פערים בין התכנון - תזרים המזומנים, לביצוע - התנהלות החשבון בפועל, יש לחקור ולהבין ממה הם נובעים. האם הפער נובע מדחיית תקבול/תשלום, או שהוא נובע מתכנון לא נכון של התזרים, צפי שגוי וכדומה.

לסיכום

70% מבין כלל העסקים הקטנים אשר נסגרו, הגיעו למצב זה בגלל אי ניהול או אי תכנון תזרים המזומנים ולא בשל הפסדים. אותם עסקים הראו רווח בדו"חות הכספיים שלהם, בדיוק באותה עת בה הבנק הגביל את חשבונם ולמעשה בכך נמנעה מהם האפשרות להביא את הרווח החשבונאי לידי ביטוי במציאות התזרימית של העסק.
ניהול תזרים מזומנים הוא אחד הכלים החשובים ביותר לניהול העסק הקטן והוא ערובה לשרידותו וצמיחתו של העסק.(איתן אמסטר אחראי על ניהול תזרימי המזומנים ב"אמיר - ניהול וייעוץ עסקי", מפתחת תוכנת "תזרים מזומנים".)


ת.ד. 121 מושב חמד 50295 | טלפון: 1599-590-555