תוכנת תזרים מזומנים
מסכי התוכנה   הורדת עידכונים   כניסת משתמשים   ניהול תזרים בעסקים   תזרים לארגונים גדולים   פורומים   לקוחות   פגישת הדגמה

תזרים מזומנים - הקשר לעולם המחר

קיימים מספר כלים מקצועיים המספקים למנהל את המידע אודות התמונה הפיננסית של הארגון:

  1. מאזן מבוקר או דו"ח שנתי הנערך ע"י רואה החשבון או יועץ המס של הארגון.
  2. מאזן בוחן חודשי ותקופתי המופק ע"י מערכת הנהלת חשבונות של הארגון.
  3. דו"ח תזרים מזומנים.
ניתוח הדוחות הכספיים (א' + ב') של הארגון מספקים למנהל מידע חשוב ורב ערך בהבנת הארגון וההדגשים הנדרשים באופן ניהולו. אולם אלה מספקים תמונה מפורטת לגבי העבר הפיננסי של העסק מרמה של חודש חולף ועד שנה ושנים חולפות. מידע חשוב וחיוני.
אולם חשוב לעין ערוך הוא המידע לגבי העתיד הכספי של העסק. הכלי המספק מידע לגבי התמונה הכספית העתידית הוא דו"ח תזרים מזומנים.

בשנים האחרונות הולכת ומשתרשת ההכרה בקרב הקהילה הפיננסית (בנקים, חברות פיננסיות וכו') כי דו"ח תזרים מזומנים הוא הכלי החשוב והמיידי ביותר לקבלת החלטות פיננסיות בתוך הארגון ועבור הארגון. הבקשה של הבנקאי של הארגון - נא הציגו את תחזית תזרים המזומנים הולכת ונעשית נפוצה יותר. יותר ויותר מתברר כי עסקים נקלעים למשבר בגלל קשיים בתזרים המזומנים, וניתן היה לחזות זאת מראש אילו נעשה שימוש בכלי המתאים.

מהו דו"ח תזרים המזומנים?

דו"ח תזרים מזומנים מפרט את מכלול המידע הקיים לתאריך נתון אודות תזרים ההכנסות וההוצאות בעסק והנגזרת מכך - היתרה הצפויה בחשבון הבנק לכל יום עתידי.

קיימות מספר דרכים לנהול תמונה עדכנית של תזרים המזומנים בעסק:

א. רישום יומי ביומן של כל תנועה כספית וחישוב יומי של התוצאה. הנסיון מלמד כי השיטה הזאת אינה יעילה כלל הן לנוכח העובדה שהרשומים הידניים מכילים רק חלק מהתנועות הכספיות והן לנוכח העבודה הרבה הכרוכה בכך והקושי בהצגת התמונה כלפי חוץ.

ב. ארגונים בהם הנהלת החשבונות מתנהלת בתוך הארגון באופן ממוחשב ורציף משתמשים לעיתים במודול (הקיים בחלק מהתוכנות להנהלת חשבונות) לניהול תזרים מזומנים. השימוש בכלי זה יעיל יותר מהניהול הידני אולם הוא ברוב המקרים נעדר גמישות ותלוי בעדכון יומיומי של מערך המידע בהנהלת החשבונות.

ג. שימוש בתוכנות מיוחדות לניהול תזרים מזומנים שפותחו בשנים האחרונות. אלה מאפשרות ניהול יעיל ונח של תזרים המזומנים, עדכון שוטף והכנת מצגת על פי הצורך גם לגורמים מחוץ לארגון - בנק וכד'. ניהול שוטף של תזרים מזומנים ממוחשב יעניק את היתרונות הבאים:
  1. היכולת לתכנן כיצד יראה דף חשבון הבנק בעתיד, ולא להיות מופתע. מידי יום כאשר מגיע הדיווח מהבנק.
  2. יבהיר את הסתירה הקיימת לעיתים בין הדיווח של רואה החשבון על רווחים בעסק כאשר מצב החשבון האמיתי בבנק נראה לכאורה הפוך.

זכור, ככל שהשליטה של מנהל הארגון בתזרים המזומנים העתידי תהיה טובה יותר כך יקל עליו לנהל את הארגון בנתיב ההצלחה.

ונסיים כהרגלנו ב- כללי זהב:

  1. דו"ח תזרים מזומנים הוא כלי ניהולי חיוני בהבנת התמונה הכספית של הארגון.
  2. מומלץ להשתמש בתזרים ממוחשב ובתוכנות יעודיות לנושא.
  3. דו"ח תזרים מזומנים הוא כלי התקשורת המועיל ביותר עם הבנק.דוד אמסטר | מנכל חברת אמיר ניהול ויעוץ עסקי


ת.ד. 121 מושב חמד 50295 | טלפון: 1599-590-555